naslovnica zvezek1 2019

  Jubileji
Dušan Nečak Utrinek ob jubileju prof. dr. Franca Rozmana
  Razprave

Vlasta Stavbar

Anton Tomšič, prvi slovenski poklicni časnikar

Filip Čuček

»Deutsch, deutsch!« Fran Rosina v graškem deželnem zboru

Aleksander Duh

»Jugoslavija ni zapletena v kakšno vojsko in ker je pričakovati v prihodnjih mesecih splošni mir, sploh ne obstoja potreba za izvršitev zaklonišč!«. Maribor konec 30. in v začetku 40. let, ko je (skoraj) vsem jasno, da je začetek vojne še samo vprašanje časa

Peter Mikša,

Matija Zorn

Nacionalni boj za gore in slovenska identiteta

  In memoriam

Srečko Reher

In memoriam profesorici dr. Cvetki Hedžet Tóth (1948–2020)

 

Ocene in poročila

Marjan Toš

Martin Previšić: Zgodovina Golega otoka

Marjan Toš Tajna skladišča orožja to v letih 1990–1991
PRENOS: /
 

Back to top