naslovnica zvezek1 2019

  In memoriam
Srečko Reher In memoriam zaslužnemu profesorju dr. Vladu Sruku (1934–2020)
  Razprave

Vincenc Rajšp

Taborsko gibanje na Slovenskem 1868–1871. Ob stoletnici tabora pri Kapeli

Mateja Ratej

Zastrta bolečina: abortus na območju Maribora med svetovnima vojnama

Oskar Habjanič

Zapuščina Wilhelma Tegetthoffa v Pokrajinskem muzeju Maribor v kontekstu heritološkega diskurza

Marjan Toš

Dr. Viljem Krejči, pozabljeni in zaslužni rotarijec, humanitarni delavec, lovec in kinolog, lovski funkcionar

Srečko Reher

Uresničevalec vatikanske »vzhodne politike« papeža Pavla VI. (Spominski zapis ob petnajsti obletnici smrti škofa in humanista dr. Vekoslava Grmiča)

Franci Pivec Nu, pujte, pujte vsi ludje! (Trubarjev odnos do petja in glasbene vzgoje)
Blanka Bošnjak Trubarjev slovenski koledar v kontekstu prvih koledarjev in pratik
   Zapisi

Majda Potrata

Dan Primoža Trubarja v času zloglasnega virusa

Marko Jesenšek

Bohoričev šolski red Ordo scholae procerum in Carniolia (1575)

Fanika Krajnc-Vrečko

Tiffernov štipendij – pomembna podpora kranjskim študentom na Württemberškem

Marjan Toš Maister ostaja na Zavrhu doma – za spomin in v zahvalo
   Ocene in poročila

Miha Šimac, Janez Šumrada, Adrijan Kopitar

Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati: Francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812–1813

Marjeta Ciglenečki, Jana Horvat, Branko Mušič, Andreja Dolenc Vičič, Anja Ragolič

Arheološka najdišča Ptuja

Marjan Toš, Jožek Horvat Muc

Pušča, največje romsko naselje v Sloveniji

PRENOS: /
 

Back to top