naslovnica zvezek1 2019

  In memoriam
Srečko Reher In memoriam zaslužnemu profesorju dr. Vladu Sruku (1934–2020)
  Studies

Vincenc Rajšp

The Tabor-Movement in Slovenia Between 1868 and 1871. The Centenary of the Tabor at Kapela

Mateja Ratej

Veiled Pain: Abortions in the Maribor Area During the Interwar Period

Oskar Habjanič

Wilhelm Tegetthoff’s Legacy in the Regional Museum Maribor in the Context of the Heritology Discourse

Marjan Toš

Viljem Krejči, PhD., the Unforgettable and Honorary Rotarian, Humanitarian, Hunter and Cynologist, and Hunt Official

Srečko Reher

The Executor of the Pope Paul VI Vatican “East Politics” (A Memorial Note for the fifteenth Anniversary of Bishop and Humanist Vekoslav Grmič’s Death)

Franci Pivec Nu, pujte, pujte vsi ludje! (Trubar’s Attitude to Singing and Music Education)
Blanka Bošnjak Trubar’s Slovene Calendar in the Context of the first Calendars and Almanacs
   Notes

Majda Potrata

Dan Primoža Trubarja v času zloglasnega virusa

Marko Jesenšek

Bohoričev šolski red Ordo scholae procerum in Carniolia (1575)

Fanika Krajnc-Vrečko

Tiffernov štipendij – pomembna podpora kranjskim študentom na Württemberškem

Marjan Toš Maister ostaja na Zavrhu doma – za spomin in v zahvalo
   Reviews and reports

Miha Šimac, Janez Šumrada, Adrijan Kopitar

Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati: Francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812–1813

Marjeta Ciglenečki, Jana Horvat, Branko Mušič, Andreja Dolenc Vičič, Anja Ragolič

Arheološka najdišča Ptuja

Marjan Toš, Jožek Horvat Muc

Pušča, največje romsko naselje v Sloveniji

DOWNLOAD: CZN_2020_2-3.pdf
 

Back to top