naslovnica zvezek3 4 2019

  Jubileji
Marjan Žnidarič Vladimir Bračič 1919–1996 (Ob stoletnici rojstva)
  Razprave
Filip Čuček
Spodnještajerski deželnozborski slovenski poslanci za časa Taaffejeve vlade
Andrej Rahten
Vzpostavitev slovensko-avstrijskih odnosov po razpadu habsburške monarhije
Marjan Toš
Fran/Franjo Voglar, tajnik Narodnega sveta za Štajersko, šolnik in narodnopolitični delavec
Irena Mavrič-Žižek,
Usoda ptujskih Nemcev ob koncu druge svetovne vojne
Fanika Krajnc-Vrečko
Gašper (Kaspar) Rojko (1744–1819) rektor praške univerze in prezrti cerkveni zgodovinar
Marjeta Ciglenečki
»Delo hvali kiparskega mojstra, g. Ivana Sojč.« Arhivski viri, časopisna poročila in umetnostnozgodovinska
besedila o kiparju Ivanu Sojču (1879–1951)
Damir Globočnik Spomenik kralju Aleksandru I. v Mariboru
  Ocene in poročila
Marjan Toš
Judovska država (Temeljni dokumenti političnega
sionizma)
PRENOS: /

Back to top