naslovnica zvezek3 4 2019

  Anniversaries
Marjan Žnidarič Vladimir Bračič 1919–1996 (Ob stoletnici rojstva)
  Studies
Filip Čuček
Lower Styrian Slovene Provincial Assembly Members in the Times of Taaffe’s Government
Andrej Rahten
The Establishment of the Slovene-Austrian Relations after the Break-up of the Habsburg Monarchy
Marjan Toš
Fran (Franjo) Voglar, a Secretary of the National Council, a Teacher, and a National-Political Worker
Irena Mavrič-Žižek,
The Destiny of Germans in Ptuj at the End of World War II
Fanika Krajnc-Vrečko
Gašper (Kaspar) Rojko (1744–1819) – Rector of the University in Prague and an Overlooked Church Historian
Marjeta Ciglenečki
“The Work Praises the Sculpture Master, Mr. Ivan Sojč.” Archival Materials, Newspaper Reports, and Art History Texts about the Sculptor Ivan Sojč (1879–1951)
Damir Globočnik The King Alexander I of Yugoslavia Memorial in Maribor
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš
Judovska država (Temeljni dokumenti političnega
sionizma)
DOWNLOAD: CZN_2019_3-4_za_splet.pdf

Back to top