naslovnica zvezek1 2019

  Razprave
Rajmund Lampreht Politični koncept kranjskih ustavovernih veleposestnikov v 60. letih 19. stoletja – njihovi koncepti razmišljanja o političnih, nazorskih in nacionalnih vprašanjih
Mateja Ratej »Kaj žalujete za ovim vragom«. Odzivi na smrt kralja Aleksandra Karađorđevića (1934) na Štajerskem
Jože Javornik Sindikalne knjižnice v Mariboru 1945–1951
Bojan Musil Misliti rusko revolucijo skozi perspektivo kolektivne akcije
Leon Senčič Vsebina erodiranega napisa na rimskem nagrobniku v Jakobskem Dolu
Drago Unuk Stilizacija oglasnih sloganov v medijskem oglaševanju
  Ocene in poročila
Franc Rozman Petra Svoljšak – Gregor Antoličič: Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna
Marjan Toš Ponosni nase (Razvoj TO in njen prispevek pri osamosvojitvi Slovenije na Krasu in v Brkinih)
Marjeta Ciglenečki Dvorec Betnava (ur. Franci Lazarini, Miha Preinfalk)
Marjan Toš Uroš Lipušček: Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919. Vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej
Boris Golec SLO časi, kraji, ljudje. Slovenski zgodovinski magazin
PRENOS: /
 

Back to top