naslovnica zvezek1 2019

  Studies
Rajmund Lampreht The Political Concept of Carniola Constitutional Big Landowners in the 1860s – their Way of Thinking about Political, Ideological and National Questions
Mateja Ratej “Why are you Mourning for this Devil?”: Reactions in Styria to the Death of King Alexander I of Yugoslavia (1934
Jože Javornik Union Libraries in Maribor between 1945 and 1951
Bojan Musil Thinking the Russian Revolution through the Perspective of a Collective Action
Leon Senčič Contents of Eroded Inscription on a Roman Tombstone in Jakobski Dol
Drago Unuk Stylisation of Advertisement Slogans in Media Advertising
  Reviews and Reports
Franc Rozman Petra Svoljšak – Gregor Antoličič: Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna
Marjan Toš Ponosni nase (Razvoj TO in njen prispevek pri osamosvojitvi Slovenije na Krasu in v Brkinih)
Marjeta Ciglenečki Dvorec Betnava (ur. Franci Lazarini, Miha Preinfalk)
Marjan Toš Uroš Lipušček: Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919. Vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej
Boris Golec SLO časi, kraji, ljudje. Slovenski zgodovinski magazin
DOWNLOAD: CZN_2019_1_za_splet.pdf
 

Back to top