naslovnica zvezek4 2010

  Razprave
Irena Marković Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ekspedicija Lewisa in Clarka 1804-1806. II. del: Biografija pobudnika in voditeljev ekspedicije
Franc Rozman Admirali avstro-ogrske mornarice s Spodnje Štajerske
Nina Hriberšek Vuk Planinska dejavnost na Spodnjem Štajerskem v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno s poudarkom na planinstvu na Phorju in Kozjaku
Aleš Marđetko Zgodovina lanarstva na območju občin Destrnik in Trnovska vas
  Kongresi in simpoziji 
Franc Rozman Štirideseti mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf/Modinci v Celju od 6. do 9. julija 2010
   
PRENOS: CZN_2010_4_za_splet.pdf

Back to top