naslovnica zvezek1 2019

  Razprave
Klemen Jelinčič Boeta

Judje v Akvileji, judovske vasi v obdobju 950–1100 v Jugovzhodnih Alpah in izvor teh Judov

Matjaž Grahornik

Herbersteini na Hrastovcu

Miha Preinfalk

»Na ta način je moralo plemstvo seveda izgubiti v prebivalstvu sleherno zaupanje.« Nekaj aspektov iz zadnjega obdobja plemstva na Slovenskem

Marjan Toš

Stoletnica organiziranega slovenskega lovstva na mariborskem in na ptujsko-ormoškem območju

Blaž Torkar

Labotski odred generala Rudolfa Maistra v majsko-junijski ofenzivi Kraljevine SHS leta 1919 na Koroškem

Tin Mudražija

Nogometni klubi kot sooblikovalci slovenske nacionalne zavesti v Mariboru (1918–1941)

 

Ocene in poročila

Marjan Toš

Miriam Steiner Aviezer: Ulica K

PRENOS: /

 

 

Back to top