naslovnica zvezek1 2019

  Razprave

Mojca Jančar, Mateja Ravnik

Ulrich II. Mariborski. Pečatnik in keramični ovoj z arheološkega najdišča Piramida nad Mariborom. Arheološki doprinos k interdisciplinarnemu vpogledu in analizi teh dveh najdb

Filip Čuček

Slovenski poslanci v Gradcu med prelomom stoletja in razpadom dvojne monarhije

Lovro Rizmal

Janko Kač – pisatelj Spodnje Savinjske doline

Nina Horvat

Analiza jezikovnih značilnosti v prekmurskem koledarju Dober Pajdás kalendárium

Mirjana Koren

Razvoj oblikovanja serijskega kuhinjskega pohištva v Mariboru v obdobju med letoma 1946 in 1990

   Zapisi

Marjan Toš

Mrtvi so le tisti, ki se jih ne spominjamo

   Ocene in poročila

Jerneja Ferlež, Mojca Ramšak

Zdravje in bolezen na Pohorju

Rostislav Polchaninov, Radovan Pulko

Rusko zamejstvo v slovenskih deželah

Marjan Toš, Milena Kokol – Aleksander Purgaj

Ivan Roškar, narodni politik iz Slovenskih goric

Oskar Habjanič

Museoeurope. Tekstil, Oblačilna kultura in moda

PRENOS: /
 

Back to top