naslovnica zvezek1 2010

  Razprave 
Aljoša Špelec Dr. Ivan Geršak - pravnik, narodni delavec in politik
Andrej Studen Žalosten konec slovenskega rodoljuba
Dunja Dobaja Obravnavanje socialne in zdravstvene problematike na sejah mariborske oblastne skupščine v letih 1927-1919
Rajmund Lampreht Preskrba mesta Maribor leta 1941
  Ocene in poročila 
Marjan Toš Judje v Lendavi (Dokumentirana razstava v Sinangogi, Maribor 10.6.-26.8.2010)
   
PRENOS: CZN_2010_1_za_splet.pdf

Back to top