naslovnica zvezek1 2019

  Studies
Tomaž Nabergoj

A “Pappenheimer”rapier from the former Protestant cemetery at Betnava

Blaž Korpnik

 Janez Gregor or just Gregor?

Peter Wiesflecker

“Deviance in the countryside”. Reality and polarization in relation to “transgressions” in a premodern agrarian society

 

Reviews and reports

Karin Almasy

Recenzija monografije »Premog, železnica, terme in pivo. Modernizacija in demografski razvoj Laškega v dolgem 19. stoletju« Alenke Hren Medved

Marjan Toš, Mirjana Furlan

Jožko Slobodnik, Maistrov borec
  Notes
Majda Potrata Spominjanja: Dan Primoža Trubarja 2021
DOWNLOAD: /

 

 

Back to top