naslovnica zvezek1 2017

  Studies
Tin Mudražija The Introductory Chapter in Celje Football History (1900–1941)
Klaudija Sedar The Life of Jožef Hauko (1890–1968), a Priest from Bogojina, in the Grip of the World Wars
Renato Podbersič Searching for Alternatives – Saving the Gorizia Jews From Holocaust
Jure Maček The Educational System in Lendava District between 1945 and 1952 and the Beginnings of Education for the Hungarian Minority
Igor Žiberna On the Lookout Tower on Mariborsko Pohorje
  Reviews and Reports
Marjan Toš Šoa – Spominjajmo se: Vsako leto eno ime – Ivan Breskvar
Marjan Toš Zbornik Slovenski lovci v vojni za Slovenijo
Majda Potrata Dan Primoža Trubarja in petstoletnica Lutrovih tez
   
DOWNLOAD: ČZN_2017_1_ovitek_za_splet.pdf   ČZN_2017_1_za_splet.pdf

Back to top