naslovnica zvezek3 2016

  Anniversaries
Irena Mavrič-Žižek Dr. Marjan Žnidarič sedemdesetletnik
  Studies
Martin Bele The Diocese of Gurk Estates in Carniola in the 12th and 13th Century
Marjan Toš The Curse of the Jewish Community in Maribor – 520 Years after the Deportation of Jews from Maribor
Mateja Čoh Kladnik Background of Legal Proceedings against Farmers in Northeast Slovenia after the Dispute with Cominform (1948–1951)
Martin Marič Otto von Habsburg in Slovenci
Borivoj Breže Razgledni stolp na Mariborskem Pohorju
Mojca Štuhec Baroničina hiša in historistični slogi v mariborski arhitekturi
  Reviews and Reports
Marjan Toš Johannes Sachslehner: Dva milijona smo jih pospravili. Odilo Globočnik – Hitlerjev menedžer
Marjan Toš Richard J. B. Bosworth: Mussolini
Majda Potrata Spominjanja ob dnevu Primoža Trubarja v Univerzitetni knjižnici Maribor
   
DOWNLOAD: ČZN_2016_3_za_splet_1.pdf

Back to top