naslovnica zvezek1 2015

  Anniversaries
Mirko Munda Samorastnik z Goričkega (Sto let akademika dr. Antona Vratuša, tudi sodelavca Časopisa za zgodovino in narodopisje)
  Studies
Alenka Hren Medved The Social Life in Laško in the 19th Century
Marija Mojca Peternel An Attempt to Outline the Reading Culture in Styria in the Middle of the 19th Century
Mateja Ratej The Idea of a Divided Nation – A Component Part of Public Speech in Slovenia from the End of the 19th Century until Today
Maja Ramovš Development of the Immigration Legislation in Canada (from 1867 until Today)
Matjaž Klemenčič The Catholic Bulletin, the Newsletter of the Archdiocese of St. Paul, Minnesota, on Immigration to the United States and the Slovene Immigrants between 1911 and 1924
Blanka Bošnjak Leopold Volkmer’s Literary and Preaching Creativity
  Sources
Franc Rozman Korespondenca dr. Dragotina Lončarja z dr. Pavlom Turnerjem
  Reviews and Reports
Branislava Vičar Folkloristika na stičiščih: letno srečanje Ameriškega folklorističnega društva 2014 v Santa Feju
Marjan Toš Ob 70-letnici smrti dr. Ožbalta Ilauniga – Reberškega Ožbeja (Dokumentarna razstava Knjižnice Lenart v avli Jožeta Hudalesa pri Lenartu)
Marjan Toš Dunaj – judovsko mesto (Nova stalna razstava v dunajskem Judovskem muzeju: »Naše mesto«)
Marjan Toš Novo branje (Miriam Steiner Aviezer: Vojak z zlatimi gumbi)
   
DOWNLOAD: ČZN2015No1.pdf

Back to top