naslovnica zvezek1 2013

  Studies
Norbert Allmer The Eremites in Lower Styria in the 18th Century
Marija Mojca Peternel Klagenfurter Zeitung and Slovenes in the Revolutionary Year 1848/49
Aljoša Špelec The Elections of County Representative Bodies in Lower Styria in 1873 and 1876
Franc Rozman Slovenes in the Boer War
Tomaž Ivešić The Activities of Franc Kulovec, Ph.D., the Head of the Slovene People’s Party and the Key Events before the War
Bernard Rajh Contributions to the Slovene Cultural History
Polonca Šek Mertük The Periods of Passive Voice Research in Grammars of the Slovene Language /From A. Bohorič, 1584, to J. Toporišič, 2004/
  Reviews and Reports
Marjan Toš, Oto Luthar: Po robovih spomina. Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske skupnosti
Marjan Toš Kako je biti Jud v Mariboru in v Lendavi.
Projekt o dunajski judovski identiteti skozi objektiv Petra Rigauda na dokumentarni razstavi v mariborski Sinagogi (24. 1.–26. 2. 2013) in v domu kulture Lendava (1. 3.–31. 3. 2013)
   
DOWNLOAD: CZN_2013_1_za_splet.pdf

Back to top