naslovnica zvezek4 2012

  Studies
Vlasta Stavbar The Activities of Vekoslav Kukovec, Ph.D., During World War I and His Role in Making of a New State
Tadeja Tominšek Čehulić The Year 1945 – the Roots and the Consequences of the Bloodbath in Slovenia
Cvetka Rezar The Stylistic Characteristics of Two Slomšek’s Sermons. “Poduk za berače” and “Keršanska beseda per novi maši častivrednega gospoda Stepišnik Jakoba”
  Reviews and Reports
Marjan Toš Slovenski Judje: zgodovina in holokavst
Marjan Toš Ob desetletnici delovanja Sinagoge Maribor
   
DOWNLOAD: CZN_2012_4_za_splet.pdf

Back to top