naslovnica zvezek1 2012

  Studies
Tomaž Ivešić The Elections for the National Assembly on 8th February 1925 in the
Maribor-Celje Electoral District. Programmes, Agitation
and Propaganda, Election Results and Mandates
Miroslav Stiplovšek The Successful Activities of the Maribor Self-Government (1927–1929) under the Presidency of Josip Leskovar, Ph.D., and his Endeavours for the Slovene Autonomy in the Banovina Council of the Drava-Banovina in the Second Half of the 1930s
Mateja Habinc Kurentovanje as a Synonim for a Carnival
Karel Gržan The Jurklošter Carthusian Monastery in the Frederic and Veronika Love Story
  Reviews and Reports
Franc Kuzmič, Andrej Pančur Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta
Marjan Toš, Bojan Godeša Čas odlo­čitev: katoliški tabor in začetek okupacije
Franc Kuzmič Zgodovinski spomin na prekmurske Jude
Marjan Toš Vsako leto eno ime ‒ preganjanje Judov na območju okupirane Jugoslavije 1941–1945 (Slovenija, Srbija) in slovenski pravičnik Andrej Tumpej. Znanstveno srečanje o raznarodovanju in holokavstu ob dnevu spomina na žrtve holokavsta
Katarína Kovácsová Praznovanja ob 90-letnici začetka poučevanja etnologije na Slovaškem
Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes 22. Slovenski slavistični kongres, Slavistika v regijah – Maribor, Univerza v Mariboru, 29. 9.–1. 10. 2011
   
DOWNLOAD: CZN_2012_1_za_splet.pdf

Back to top