naslovnica zvezek1 2009

  pecial achievements and life's works
  Marko Jesenšek, Mihaela Koletnik, Zaslužna red. prof. dr. Zinka Zorko - redna članica SAZU
  Studies
Aljoša Špelec Brandstette's affair and the By-elections for the state- and country member of parliament
Franc Rozman Field Marshal Lieutenant Julius Josef Anton Baron Schmigoz (1821-1889
Miha Sluga The slovene soldiers in world war I. Part one: From the Sarajevo assassination till the war with Italy
Uroš Koštric Partisan fight in Prekmurje
Lea Kužnik Toys in Slovenia
Marko Jesenšek

The origins and developments of the east Styria standard language

  Congresses and symposia
Franc Rozman 38. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf (Varaždin, 1.-4. julij 2008) 
  Reviews and reports
Marjan Toš Samostani na Slovenskem do leta 1780
Marjan Toš Vergangen und vergessen - preteklo in pozabljeno. Fotografsko iskanje sledi izgonule kulture v Sloveniji - dokumentarna razstava v Pavlovi hiši v Potrni
Marko Jesenšek Panonsko lončarstvo in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave 
Natalija Ulčnik Slavia Centralis (SCN) - nova humanistična revija
   
PRENOS: CZN_2009_1_za_splet.pdf

Back to top