naslovnica zvezek2 3 2007

  Studies
Stanislav Južnič Upstream navigation
Andrej Studen "Do not drink nad be merry!" Reports by the Vienna Gesundheits-Zeitung on the anti-alcohol movement in America and in Europe during the 30s of the 19th century
Jerneja Pavlič Cultural life of the Celje Germans during the first world war
Bruno Hartman The Maribor philharmonic society
Marko Žuraj The establishment and the development of the Yugoslav democratic party in Styria, 1918-1920
Ljubica Šuligoj Littoral refugess between between the two world wars in the Ptuj area
Aleksander Lorenčič Bankruptcies and the fate of major enterprises in the Ptuj region during the transition period
Tanja Hohnec The "musealization" of a cultural monument, the case of the Celje region
Mojca Tomišić The treatment of verbs with se in Eastern slovene grammars
  Reviews and Reports
Franc Rozman Darko Friš, Mateja Matjašič Friš: Turner Pavel: Objava arhivskih dokumentov  
Marjan Toš Valentina Varl: Pohorsko steklo - steklo z dušo 
Nada Šabec Thomas F. Magner, Dunja Jutronić: Rječnik splitskog govora - A dictionary of Split dialect
Jožica Čeh Prvi slovenski narečni roman. Jože Ftičar: Za napršnjek vedrine I,II
   
PRENOS: CZN_2007_2-3_za_splet.pdf

Back to top