naslovnica zvezek1 2019

  Razprave
Boris Golec

Korenine škofa Slomška po materini strani (1. del) 

Filip Čuček 

K dravskim poplavam med Ormožem in Središčem v drugi polovici 18. in v 19. stoletju 

Dunja Dobaja 

Naravne nesreče, ki so najpogosteje prizadele območje Slovenije od konca 19. stoletja do leta 1990 

Eva Kodrič-Dačić 

Knjige delavcem! sindikalne, delavske in vzajemne knjižnice po letu 1945  

 

Poročila in ocene

Majda Potrata 

Spominjanja ob dnevu Primoža Trubarja 

Majda Potrata 

100/10 – Janko Messner. Razstava Solidarnost ob meji. Zapuščina Janka Messnerja 

Marjeta Ciglenečki 

The Caring State and Architecture – Sites of Education and Culture in Socialist Countries 

Marjan Toš

Polharska dediščina Loške doline

Marjan Toš

Vekoslav Grmič – škof pričevalec  

PRENOS: CZN_2022_4.pdf

 

 

Back to top