ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 4, 2016

  Razprave
Dejan Kac Mariborski železniški most 1846–1866–2016
Tin Mudražija Pionirska vloga Nemcev pri organiziranem igranju nogometa v Mariboru in mariborsko-nemški nogometni klubi
Irena Mavrič-Žižek Kulturno življenje na Ptuju med okupacijo
Irena Mavrič-Žižek Okupatorjevo šolstvo v ptujskem okrožju…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 3, 2016

  Jubileji
Irena Mavrič-Žižek Dr. Marjan Žnidarič sedemdesetletnik
  Razprave
Martin Bele Posesti Krške škofije na Kranjskem v 12. in 13. stoletju
Marjan Toš Prekletstvo judovske skupnosti v Mariboru – 520 let po izgonu Judov iz mesta
Mateja Čoh Kladnik Ozadje sodnih procesov proti kmetom v…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 1-2, 2016

  Razprave 
Boris Golec Mozirska tržanska prisega iz leta 1740 – »usodna« zmota izpred 90. let v ČZN 1926
Marija Mojca Peternel Slovenci v luči augsburškega Allgemeine Zeitung v revolucionarnem letu 1848/1849
Filip Čuček »Lakomen in grabežljiv mož«. K zgodovini mariborske vodovodne afere
Aleš…

Preberi več ...

Back to top