ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 4, 2015

  Razprave
Marko Jesenšek (Mali) katekizem – kranjski in prekmurski prvotisk
Mihaela Koletnik Prekmursko narečje kot identitetni dejavnik v popularni kulturi
Alenka Valh Lopert Narečje kot izraz identitete na radijskih postajah v severovzhodni Sloveniji (Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 2-3, 2015

  Jubileji 
Irena Marković, Maruša Verbič Koprivšek 60 let red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča
  Razprave
Rajmund Lampreht Izvor in razvoj gospodov Mariborskih
Andrej Pastar Primerjava cenzurnih sistemov v prvi polovici 19. stoletja v celinski Evropi
Damjan Hančič Revolucionarno nasilje v…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 1, 2015

  Jubileji 
Mirko Munda Samorastnik z Goričkega (Sto let akademika dr. Antona Vratuša, tudi sodelavca Časopisa za zgodovino in narodopisje)
  Razprave
Alenka Hren Medved Družabno življenje prebivalcev Laškega v 19. stoletju
Marija Mojca Peternel Poskus orisa bralne kulture na Štajerskem sredi…

Preberi več ...

Back to top