ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 4, 2014

  Razprave
Marjan Toš Ob 200-letnici rojstva in 140-letnici smrti Oroslava (Jurija) Cafa, slovenskogoriškega rojaka od Svete Trojice
Jure Gašparič Parlamentarna zgradba v prvi Jugoslaviji
Marija Mojca Peternel Maribor ali ‘Marburg an der Drau’? Spreminjanje nacionalne identitete mesta v prvi polovici 20.…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 3, 2014

  Razprave
Boris Golec Potomci J. V. Valvasorja v Gradcu in Mariboru ter njihov odnos do slovenstva
Miran Aplinc Mit o obstoju velikih družin v obdobju 1869 do 1924 na primeru župnije sv. Mihaela v Šaleški dolini
Mateja Ratej Vojna po vojni – vrnitev vojnega ujetnika Štefana Murka leta 1920
Rok Šuligoj…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 1-2, 2014

  Jubileji 
  Marjeta Ciglenečki, Jože Curk (Ob devetdesetletnici)
  Razprave
Robert Peskar Konservatorski koncept obnove nekdanjega dominikanskega samostana na Ptuju
Evgen Lazar Zaščitne arheološke raziskave na območju dominikanskega samostana na Ptuju (2011–2013)
Branko Vnuk Nove…

Preberi več ...

Back to top