ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 4, 2013

  Razprave
Peter Wieseflecker Mit in arhetip o koncu sveta. Podor Dobrača leta 1348 v kolektivnem spominu v Spodnji Ziljski dolini
Borivoj Breže Josip Hutter z vidika družbene odgovornosti
Mateja Ratej Drugi jugoslovanski gasilski kongres v Ljubljani – zadnja velika manifestacija katoliške politične…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 2-3, 2013

  Razprave
Jožica Čeh Steger Narava in pokrajina v Potrčevem pripovednem opusu
Vladka Tucovič »Čez hribe je lila fantovska pesem, kakor bi noč molila k življenju« – ljudske pesmi, ples in glasbila v literarnem opusu Ivana Potrča
Blanka Bošnjak Potrčeva medvojna in povojna kratka proza
Renata Debeljak Ideologija…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 1, 2013

  Razprave 
Norbert Allmer Puščavniki in puščavnice na Spodjem Štajerskem v 18. stoletju
Marija Mojca Peternel Klagenfurter Zeitung in Slovenci v revolucionarnem letu 1848/49
Aljoša Špelec Volitve v okrajne zastope na Spodnjem Štajerskem v letih 1873 in 1876
Franc Rozman Slovenci v burski vojni…

Preberi več ...

Back to top