ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 4, 2011

  Jubileji
Irena Gantar Godina Dr. Franc Rozman
  Razprave
Maksimiljan Fras Po sledeh mariborskega župana dr. Alojzija Juvana
Radovan Pulko Ruska realna gimnazija v Slovenskih goricah 
Boris Mlakar Odiseja primorskega slovenskega pisatelja Cirila Kosmača v 30. in 40. letih preteklega…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 2-3, 2011

  Razprave 
Andrej Rahten

Mednarodne okoliščine Maistrove akcije

Damijan Guštin

Strateško-operativna (za)misel Rudolfa Maistra o uporabi oboroženih sil v času gradnje nacionalne drzave 1918-1919

Vincenc Rajšp

General Maister in slovenska severna meja

Matjaž Klemenčič

Germanizacija slovenske…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 1, 2011

  Jubileji 
Lučka Lorber Zaslužni profesor dr. Borut Belec – osemdesetletnik 
  Razprave
Barbara Bedenik Dva urbarja ptujske gospoščine ob koncu 16. stoletja
Irena Marković Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ekspedicija Lewisa in Clarka 1804–1806. III. del:…

Preberi več ...

Back to top