ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 4, 2009

  In memoriam
Franc Rozman Akad. prof. dr. Vasilij Melik (17.1.1921-28.1.2009)
  Razprave
Martin Prašnički Prof. dr. Vladimir Prašnički - žlahtni trs haloških goric. Prispevek za biografijo ob 90-letnici njegovega rojstva (1919-1996)
Žiga Oman "Mer schad als nuz" - vinograd betnavske…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 2-3, 2009

  In memoriam
Marjan Žnidarič France Filipič (1919-200)
  Razprave
Marjan Toš Dr. Fran (Franjo) Rosina - trden Slovenec in pošten rodoljub, pokončni sokol in Maistrova desna roka
Aljoša Špelec Delovanje spodnještajerskih slovenskih poslancev v državnem zboru 1891-1907
Avgust Lešnik Prva…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 1, 2009

  Posebni dosežki in življenjska dela
  Marko Jesenšek, Mihaela Koletnik, Zaslužna red. prof. dr. Zinka Zorko - redna članica SAZU
  Razprave
Aljoša Špelec Brandstetterjeva afera in nadomestne volitve za državnega in deželnega poslanca
Franc Rozman Feldmaršallajtnant Julius Anton baron…

Preberi več ...

Back to top