ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 3-4, 2008

  Razprave
Paola Korošec,
Iva Mikl Curk
Podjetnik, tehnolog in zbiralec - Sigilata o eni od hiš rimskodobnega Ptuja
Boris Golec Najzgodnejša pričevanja o Primožu Trubarju, Omembe, podpisi in pečati med letoma 1526 in 1545
Jurij Perovšek Pogledi slovenske liberalne politike na oborožene sile Kraljevine…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 1-2, 2008

  Kongresi in simpoziji
Marko Jesenšek  Prvi slovenski tabor v Ljutomeru
  Razprave
Miroslav Novak Elementi oblikovanja ljutomerske kulturne pokrajine do sredine 20. stoletja
Miran Puconja Vzhodnoštajerske (prleške) ljudskokulturne značilnosti kot sooblikovalke narodnopolitičnih gibanj
Vincenc…

Preberi več ...

Back to top