ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 4, 2007

  In memoriam
Jože Žontar Anton Leskovec (1928-2007) 
  Razprave
Nenad Plemeniti Loški grad, leto 1315 in bojna oprema posameznika
Dejan Zadravec Ignac Marija grof Attems in gospostvo Podčetrtek do začetka 18. stoletja
Darko Štrafela Državnozborske volitve na slovenskem Štajerskem leta 1911…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 2-3, 2007

  Razprave
Stanislav Južnič Plovba proti toku
Andrej Studen "Ne pij več in bodi srečen!" Poročila dunajskega Gesundheits-Zeitung o protialkoholnem gibanju v Ameriki in Evropi v 30-ih letih 19. stoletja
Jerneja Pavlič Kulturno življenje celjskih Nemcev med prvo svetovno vojno
Bruno Hartman Mariborsko…

Preberi več ...

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, zvezek 1, 2007

  Im memoriam
Marjan Žnidarič Milan Ževart 1927-2006 
  Razprave
Matjaž Ravbar Politično delovanje karpatskih Nemcev
Matejka Križan Katoliško politično društvo v Mariboru v luči Slovenskega gospodarja
Marjan Toš Franc Robič (1841-1913), Profesor, slovenski javni in narodnobuditeljski…

Preberi več ...

Back to top