REVIEW FOR HISTORY AND ETHNOGRAPHY, issue 4, 2015

  Studies
Marko Jesenšek The /Small/ Catechism – the Carniola and Prekmurje First Prints
Mihaela Koletnik The Prekmurje Dialect as a Pop Culture Identity Factor
Alenka Valh Lopert Dialect as an Identity Feature on Radio Stations in North-Eeast Slovenia /Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske…

Preberi več ...

REVIEW FOR HISTORY AND ETHNOGRAPHY, issue 2-3, 2015

  Anniversaries
Irena Marković, Maruša Verbič Koprivšek 60 let red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča
  Studies
Rajmund Lampreht The Origins and the Development of the Maribor Nobility
Andrej Pastar Comparison of Censorship Systems in the First Half of the 19th Century Continental Europe
Damjan…

Preberi več ...

REVIEW FOR HISTORY AND ETHNOGRAPHY, issue 1, 2015

  Anniversaries
Mirko Munda Samorastnik z Goričkega (Sto let akademika dr. Antona Vratuša, tudi sodelavca Časopisa za zgodovino in narodopisje)
  Studies
Alenka Hren Medved The Social Life in Laško in the 19th Century
Marija Mojca Peternel An Attempt to Outline the Reading Culture in Styria in the…

Preberi več ...

Back to top